Správa pronájmů, časté otázky

Chcete v klidu pronajímat byt a cítit se přitom jako v pětihvězdičkovém hotelu? Tedy o nic se nestarat a jen inkasovat nájem? Pak je pro Vás určena správa pronájmu Vaší investiční nemovitosti.

Správa pronájmů je relativně nový realitní produkt, který se v posledních letech ukazuje jako více a více vyhledávanou službou. Je to způsobeno zejména z důvodu větší časové zaneprázdněnosti majitelů investičních nemovitostí a neochotou starat se o investiční byty. Právě majitelé nemovitostí, kteří z jakéhokoliv důvodu chtějí být zproštěni povinností s pronájmem spojených a nechtějí investovat svůj čas a energii do řešení těchto problémů, se obrací na naši společnost a správu pronájmů využívají. Princip je jednoduchý. Správcovská firma za klienty převezme starosti s pronájmem související a oni mohou svůj čas, trávit mnohem příjemněji. Jak jednoduše říkáme: „My se staráme, Vy inkasujete nájem.“

Společnost BYTY Západ, s.r.o. kontaktuje každý měsíc několik majitelů nemovitostí, aby zjistili, jak tato služba funguje a zda je pro ně přínosná. Z praxe tedy víme, že majitele pražských nebo plzeňských investičních bytů nejvíce zajímají odpovědi na těchto pět otázek:

1. Které konkrétní činnosti budete vykonávat? 

Za majitele bytu řešíme veškeré činnosti spojené s pronájmem. Od vyhledání nových vhodných nájemníků, přípravy nájemních smluv, zajištění přepisů energií, přes veškerou komunikace s nájemcem, společenstvím vlastníků, správcem objektu, pojišťovnu, atd.. Dále řešíme vyúčtování záloh, pravidelné kontroly stavu nemovitosti, technických závady a nezbytné oprav po celou dobu trvání spolupráce. V případě změny nájemce zajistíme úklid, opravy, výmalbu, atd.

2. Jak bude naše spolupráce smluvně ošetřena? 

Společně uzavřeme Smlouvu o správě nemovitosti, kde jsou specifikovány práva a povinnosti správce. Dále podepíšeme Plnou moc, na základě které naše společnost zastupuje majitele nemovitosti ve věcech výkonu Správy nemovitosti. Tato Plná moc je omezena jak časově, tak svým rozsahem.

3. Jak je to s pojištěním investiční nemovitosti?

Pro produkt Správa pronájmu je uzavření pojištění domácnosti nezbytností a toto pojištění je odkládací podmínkou pro předání spravovaného bytu nájemci. Důležité je mít nad pojištěním kontrolu, proto se o pojistné smlouvy stará výhradně náš finanční a pojišťovací poradce, p. Jaroslav Krásný, který se k otázce pojištění vyjádřil takto: „Klientům, kteří jsou v pronájmu v námi spravovaných nemovitostech zajišťuji pojistné smlouvy a v průběhu pronájmu máme také přehled o tom, zda je pojištění stále platné a kryje dostatečně všechna rizika“. 

4. Výše nájemného – aneb za kolik se bude moje nemovitost pronajímat?

Jedná se o Vaši nemovitost, tedy výše nájmu je na Vás. My jsme nápomocni radou a zkušenostmi. Cena se odvíjí zejména dle lokality, velikosti, stavu a případného vybavení dané nemovitosti.  Motivaci máme všichni stejnou, my i Vy chceme nemovitost pronajmout co nejdříve a za co nejvyšší částku slušným nájemcům.

5. Jaká je výše odměny za správu pronájmu?

Výše odměny je standardně stanovena na 9 % z každého uhrazeného měsíčního nájemného – v praxi to znamená, že majitel nemovitosti obdrží z každého uhrazeného nájemného na svůj účet částku, která bude ponížena o procentuální poplatek za vykonanou správu, tzn. 91% inkasovaného nájmu. Odměna za správu je pochopitelně účtována pouze v případě, že se hradí nájemné. V případě neobsazenosti bytu nehradí majitel nemovitosti žádný poplatek. Platební morálka nájemce, pravidelné kontroly nebo opravy jsou evidovány v systému správce, kam se majitel investiční nemovitosti může kdykoliv online podívat.


Všechny další případné otázky týkající se správy nemovitosti jsou majitelům investičních nemovitostí sděleny na osobním jednání před tím, než je vůbec spolupráce stvrzena písemně. Působíme zejména v Plzni, Praze, ale i v dalších městech. V naší společnosti vede sekci správy  Mgr. Markéta Vrchotová ve spolupráci s naším správcem nemovitostí, panem Janem Slavíkem. Ti mají dále k dispozici další naše makléře, asistentku řešící přepisy energií, úklidové pracovnice a našeho technika zajišťujícího opravy a různé technické závady.