Ceník služeb nad rámec běžných činností

  • Dodatek k NS (prodloužení NS, navýšení nájemného, změna počtu osob, změna výše záloh, atd.) – 300 Kč
  • Výpověď, výzva (výzva k úhradě, výzva k nápravě), upomínka – 300 Kč
  • Vyúčtování zálohových služeb, energií – 1 000 Kč
  • Vystavení potvrzení na žádost nájemce (pro potřeby úřadů a institucí) – 300 Kč
  • Zastoupení v rámci schůze SVJ (na základě Plné moci) - 750 Kč/hodina
  • Ocenění – dle náročnosti zpracování – od 1 000 Kč


* V případě zaslání dokumentů poštou, budou připočteny poplatky dle aktuálního ceníku České pošty