Úklid kanceláří a firem

Specializujeme se na úklid kanceláří, úklid firem, úklid komerčních prostor, úklid hal nebo průmyslových objektů. Zařídíme pravidelný komplexní úklid, jednorázové nebo generální úklidy.

Důležitost úklidu kanceláří a firem

Při výstavbě nových firemních pracovišť se upouští od menších kancelářských prostor dělených na jednotlivé segmenty. Trendem jsou vzdušné kancelářské prostory, showroomy a vstupní haly s recepcemi, vybavené moderně tak, aby tvořily komfortní prostředí jak pro zaměstnance, tak pro návštěvy a klienty. Společným jmenovatelem každého sídla, pobočky nebo administrativních prostor, by měla být čistota a permanentně uklizené pracovní prostředí.

Je úklid opravdu tak důležitý? 

Čistota prostředí, ve kterém se klienti pohybují, je jedním z kritérií, které hodnotí při příchodu do firmy. Zejména ti, kteří k vám vstupují poprvé, jsou velmi všímaví a vnímají komplexně jak atmosféru společnosti, tak i celkovou čistotu. 

Někteří zaměstnanci, kteří do firmy chodí každý den, již logicky nevěnují pozornost každé nečistotě nebo nepořádku, jiní naopak. Proto je třeba stále pozorovat pracovní prostředí optikou „nově příchozího“, aby se nesnižovala kvalita úklidu. Zejména ženy jsou v kolektivu, oproti mužům, všímavější a upozorňují na klesající standardy úklidu, ať už otevřeně na poradách, nebo skrytě – což je vždy ta horší varianta. A protože v práci trávíme mnoho času, chceme se pohybovat v uklizeném a příjemně vonícím prostředí.

Má uklízet zaměstnanec nebo brigádník?

Pro firmy s větším počtem zaměstnanců je jasnou volbou externí úklidová společnost. V méně častých případech zvolí vlastní, kmenové zaměstnance, což však sebou nese určité riziko. Pokud zaměstnanec vykonává úklid, jakožto svoji druhou činnost, může dojít k zanedbání jeho prioritní činnosti. Navíc, velmi často se stává, že zaměstnanec odvádí kvalitní výsledky ve své prioritní činnosti, avšak úklid jednoduše není jeho hobby a má pro jeho kvalitu odlišný metr, než ostatní zaměstnanci či vedení společnosti.

Volba brigádníka je sice vhodnější varianta, s přihlédnutím na skutečnost, že uchazečkami o tuto pozici jsou většinou ženy na mateřské dovolené, studentky nebo důchodkyně. Jsou tedy zodpovědnější v odvedené práci, avšak při jejich dlouhodobé nepřítomnosti (např. nemoc, okamžitá výpověď dohody o provedení práce, neomluvená absence apod.), vzniká výrazná komplikace s jejich nahrazením. Dalším aspektem je bezpečnost. Ve firmách zůstávají věci nezanedbatelné hodnoty a brigádník může být bezpečnostním rizikem, které u kmenového zaměstnance nebo úklidové firmy příliš nehrozí.

A co externí úklidová firma?

Ano, z výše uvedeného vyplývá, že profesionální úklidová firma je nejlepším řešením, ale ne vždy je vše stoprocentní. Naneštěstí, na našem trhu existuje stále dost firem, které nemají prakticky žádné zkušenosti, nejsou schopny okamžitě nahradit svého pracovníka nebo nereflektují na podněty ke špatnému úklidu ze strany firmy, a to i třeba proto, že jejich pracovníci nemluví ani trochu česky. Ani jedno není zodpovědné vůči objednateli úklidových služeb a těmto firmám je vhodné se vyhnout. 

Jednatel úklidové a realitní společnosti BYTY Západ, s.r.o., Mgr. Michal Vrchota říká: „V naší firmě, která se zabývá úklidem kanceláří, firem a bytových domů dbáme zejména na tři věci, kterými jsou: nadstandardní úklid, naši spolehliví pracovníci a neklesající kvalita úklidu. To jsou tři základní pilíře, na kterých by měla stát každá lepší úklidová firma“ a dodává: „řídíme se jedním slavným citátem, a to, že tajemství úspěchu je dělat obvyklé věci neobvykle dobře. Myslím, že pro úklid je to zcela vystihující.“ 

A opravdu, na trhu úklidových firem platí dvojnásob pořekadlo, že když jeden dělá totéž, není to totéž. Co by tedy měla mírně nadstandardní úklidová firma v rámci své činnosti vykonávat?  

  • zajištění úklidu pracoviště v době, kdy se ve firmě nepracuje
  • úklid bezprostředního venkovního okolí firmy
  • použití vlastních úklidových prostředků, vlastní techniky
  • doplňování spotřebního hygienického materiálu
  • nahrazení svého zaměstnance v době jeho nepřítomnosti
  • okamžitá reakce na případné výtky ke kvalitě úklidu  
  • identifikace úklidového pracovníka - firemní oblečení, visačka s fotografií 

Závěrečné doporučení k úklidu firem

Ať už zvolíte jakoukoliv formu úklidu, nezapomínejte, že uklizené prostory činí pracovní prostředí příjemnějším, a proto úklid nepodceňujte. Dbejte na bezpečnost své firmy při zaměstnávání brigádníků a při volbě kmenových zaměstnanců od začátku nastavte podmínky a pevná pravidla.

Úklidové firmy pečlivě vybírejte, ptejte se na zkušenosti a reference a chtějte více konkurenčních nabídek. Již při oslovení úklidové firmy sledujte, jakým stylem s Vámi komunikují a zda je Vám forma komunikace celkově příjemná a profesionální. Pakliže úklidovou firmu nebo zaměstnance již máte a jste s úklidem dlouhodobě nespokojení, řešte to, určitě se Vám to vyplatí.