Pronájem bytu cizincům

Už jste si před pronájmem Vašeho bytu položili otázku, zda jste ochotni Váš byt pronajmout cizincům? A když, tak jakým? Prozradíme vám výhody, povinnosti i vyplývající rizika.

Jak správně pronajímat cizincům

V prvé řadě si řekněme slovy klasika, že „cizinec není našinec“, a je to pravda. V právním slova smyslu za cizince považujeme fyzickou osobu, která není státním příslušníkem České republiky, z čehož vyplývá, že za cizince jsou považováni třeba i Slováci. Pobyt cizinců na území České republiky je upraven zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů a je nutno upozornit, že se jedná o velice složitou problematiku. Záleží na tom, o jakého cizince, tedy z jaké země, se jedná, zda je v České republice za účelem práce, sjednocení rodiny, či na krátkodobý pobyt. V tomto článku se nebudeme zabývat právní problematikou krátkodobých pronájmů typu Airbnb, kde tvoří podstatnou část zahraniční klientela, zaměříme se spíše na samotnou praxi dlouhodobých pronájmů cizinci.

Není cizinec jako cizinec

S pronájmy cizincům se zejména ve velkých městech setkáváme opravdu často. Každý profesionální realitní makléř musí mít minimálně základy angličtiny se zaměřením na realitní obor, protože se nevyhne realitním transakcím s cizinci různých národností. Rozdíl mezi cizinci je samozřejmě patrný. A není myšlena pouze rodná řeč cizinců, ale především přístup a očekávání z obou stran. Hodně záleží na tom, jaká nemovitost je do pronájmu nabízena. Je vysoce pravděpodobné, že plně zařízený dům nebo nadstandardní byt v centru města si pronajme dobře vydělávající cizinec, zatímco horší, a třeba i nezařízený byt si pronajme, na české poměry hůře finančně zabezpečený cizinec, většinou z méně vyspělé části Evropy nebo světa.

Samozřejmě nelze zcela jednoznačně paušalizovat a existuje mnoho výjimek, ale podle praktických zkušeností realitních makléřů společnosti BYTY Západ, s.r.o., se při pronájmu nemovitostí v průměrných českých podmínkách setkáte především s těmito třemi skupinami cizinců:  

firemní zaměstnanci, většinou požadují vybavené byty a jejich délka pronájmu je odvislá od délky pracovního zařazení v České republice, tzn. mnohdy je pouze na rok nebo na dva, nájemců tohoto typu je nejméně, pro pronajímatele je tento typ nájemce ideální, protože byt většinou tito nájemci obývají, a tedy i amortizují, minimálně a jejich další výhodou je to, že platby nájmů za ně spolehlivě hradí zaměstnavatel, resp. mnohdy je přímo firma uvedena v nájemní smlouvě jako nájemce

zahraniční studenti vysokých škol, tzn. různé výměnné programy univerzit, nájemci jsou většinou dobře platící, jejich hlavní nevýhodou je to, že nikdy nelze zcela odhadnout, jak moc intenzivně budou pronajatou nemovitost užívat, tzn. mohou pravidelně probíhat různé studentské party a zábavné akce a tedy s tím související zvýšené riziko vzniku škod či nepřiměřeného hluku, obecná i když nezaručená rada je taková, že studenti náročnějších oborů mají méně času na zábavu nežli studenti lehčích oborů

cizinci dlouhodobě žijící a pracující na území České republiky, to jsou cizinci s trvalým pobytem nebo dlouhodobým pobytem, u těchto cizinců je hlavní výhodou dlouhodobost nájmu a to i mnoho let, na druhou stranu opět nelze vyloženě paušalizovat, nicméně některé národnosti jsou statisticky problémovější než jiné, zejména co do placení nájmu či rušení sousedů, v případě, že uzavřete smlouvu s cizinci, kteří jsou bezproblémoví nebo si dlouhodobého nájmu vyloženě váží, máte vyhráno a i každoroční drobné navyšování nájmu třeba jen o inflaci nebude podnětem k podání výpovědi

Co je lepší, dát přednost cizinci nebo našinci?

Představte si, že budete mít na prohlídce Vašeho bytu dvoje podobné zájemce, jedni budou cizinci, druzí Češi, obojí zájemci pronájem chtějí a vy se máte rozhodnout, se kterými uzavřete nájemní smlouvu. Zcela se oprostěte od přemýšlení nad tím, jakou má kdo národnost, nejen, že to je diskriminační, ale také to je krátkozraké. Nájemní vztah by měl stát na vzájemných sympatiích, důvěře a v neposlední řadě na dobře postavené nájemní smlouvě, která se od smlouvy uzavřené s českým státním příslušníkem prakticky neliší. Pakliže se Vám něco na zájemcích nezdá, nehleďte na národnost, dejte na vlastní zkušenost a intuici, podstatné je, jak se Vám zájemce jeví jako člověk. Buďte tedy otevření, ve většině případů jsou cizinci velmi příjemnými a spolehlivými nájemci a problémovost není dána ani tak národností jako konkrétním člověkem.

Budu pronajímat cizinci

V případě, že se rozhodnete pronajmout byt cizinci, je v některých případech nutné počítat s určitými riziky a nevýhodami. Ať už je to cizí řeč, odlišná mentalita národa, přístup k pronajatému majetku, jinak nastavená platební morálka, či možnosti zpětného dohledání cizince. Některé typy nemovitostí jsou přímo vhodné pro pronájem cizincům a usilují o ně zejména cizinci. Z českého právního řádu vyplývá povinnost ohlásit Cizinecké policii, že ubytováváte cizince, a to nejpozději do tří pracovních dní po ubytování. Pobyt cizince lze také nahlásit elektronicky. Tato povinnost se týká zejména platformy Airbnb. Jen na okraj zmíníme, že v těchto případech má pronajímatel kromě jiného povinnosti vést domovní knihu, komunikovat s Cizineckou policií a informovat ji o pobytech cizinců, tedy jejich příjezdech a odjezdech, v případě nedodržení těchto povinností hrozí pronajímateli pokuta až do výše 50.000,- Kč. Pakliže chcete byt pronajmout cizincům a třeba se necítíte na to jednat s nájemci, kteří jsou z cizí země, anebo Vám je lhostejné, zda je nájemce Čech nebo cizinec a pouze chcete byt pronajímat bez starostí, obraťte se na realitní společnost BYTY Západ, s.r.o. a využijte služby Správa pronájmů, což pro vás znamená, že s nájemcem, pokud nechcete, vůbec nepřijdete do styku. Nemovitost za Vás pronajme realitní společnost, bude za Vás fungovat v roli bedlivého a přísného pronajímatele a řešit vše s nájmem související, a to za odměnu 9% z čistého, předem domluveného nájmu.

Co u cizinců učinit jinak, abyste předešli problémům?

Jednatel zmiňované realitní společnosti BYTY Západ, s.r.o, Mgr. Michal Vrchota, radí následující:

„U cizinců, kteří se vám mohou jevit problematicky trvejte na krátké nájemní smlouvě na dobu určitou s možností prodloužení, nájemní smlouvu nechte vypracovat právníkem či zavedenou realitní společností s praxí s cizinci, vyžadujte odpovídající peněžitou kauci, protože dohledání cizince je mnohem obtížnější, oznamte na Cizineckou policii, že ubytováváte cizince, neponechávejte nic náhodě a kromě pojištění nemovitosti sjednejte také pojištění domácnosti, byt zkontrolujte během prvních dvou měsíců nájmu a to vč. spotřeby energií, pravidelně kontrolujte platby“, a dále dodává: „prakticky to samé ale platí i u českých občanů, kteří mohou a nemusí působit pronajímateli problémy. U českých a také slovenských občanů máme jednu velkou výhodu, že můžeme prolustrovat různé rejstříky a zjistit, zda potencionální zájemce není hledán Policií ČR, zda má exekuce, je veden v insolvenčním rejstříku, atd., což usnadňuje rozhodování“.

Tedy závěrem, není ani tak důležité jakou státní příslušnost má nájemce, důležité je předcházet problémům s jakýmkoliv nájemcem. Cizinci jsou významnou silou na trhu s nájemními byty a ti pronajímatelé, kteří nejsou xenofobní a bez předsudků, mohou jen získat.