Garantovaný nájem jedině s profesionály

Rozhodli jste se, že už nechcete mít starosti s pronájmem vašeho bytu? Ale jakou firmu si na správu pronájmu vybrat? A opravdu mám chtít garantovaný nájem? Nebo existují jiné realitní produkty, které jsou výhodnější?

Realitní společnosti se v posledních letech zaměřily na správu investičních bytů svých klientů. Vede je k tomu to, že klasickému realitnímu trhu se jeden měsíc daří a trhá rekordy a za pár měsíců je v útlumu a nemovitosti se takřka přestanou prodávat. Realitkám tak správa přináší pravidelné příjmy. A pochopitelně jako všude, když dva dělají totéž, není to totéž. Ne každá kancelář má s výkonem správy zkušenosti, nebo možnosti, ať už personální, časové či finanční. Správě pronájmů se totiž začaly věnovat také malé realitní společnosti o jednom či dvou lidech, které na trhu působí pár měsíců. Jejich sliby jsou jedna věc, ale praxe věc druhá. Aby vaše nemovitost nebyla jakýmsi pokusným králíkem těchto firem, je dobré se držet následujících rad.

Jaká jsou základní pravidla při výběru správce pronájmů?

Všude kolem nás na internetu, sociálních sítích, ale také na billboardech vidíme spoustu reklam týkající se správy bytů. Jakou firmu na správu pronájmu tedy v Praze nebo v Plzni vybrat?

  • Zaměřte se na personál. Výkon správy je personálně dost náročný, firma musí mít k dispozici více lidí, ať už je to ekonom řešící platby, vyúčtování, služby, atd., samozřejmě makléř nebo vyloženě správce, technik zajišťující opravy, asistentka řešící častou komunikaci s úřady a případně advokát či právník a úklidoví pracovníci. Jakmile firma nemá více osob, které by se vaší nemovitosti věnovali, zbystřete. Zjistěte si předem, kdo se vlastně po dobu správy bude vaší nemovitosti plnohodnotně věnovat.
  • Zaměřte se na počet spravovaných nemovitostí. Je čistě statistický předpoklad, že firma, která spravuje sto, dvě stě nebo pět set nemovitostí bude mít úplně jinou praxi a úplně jiné možnosti, např. technické, než garážová začínající realitka, která zkouší prorazit na trh. S počtem nemovitostí totiž úzce souvisí i to, jak dlouho již firma správu vykonává. Chtějte tedy po dané firmě vědět co všechno, kde a jak dlouho spravuje.
  • Zaměřte se na zázemí a osobní dojem. S výběrem správcovské firmy je to jako s výběrem jiných služeb. Vynikající je vždy osobní doporučení. Když ale není nikdo, kdo by vám správcovskou firmu dle vlastních zkušeností doporučil, udělejte si čas a zajděte neohlášeně do více kanceláří. Uvidíte alespoň kde sídlí, zda se vůbec na adrese zdržují, promluvíte si o možné spolupráci a proberete vše, co potřebujete vědět. Informace, co vám v kanceláři sdělí a váš osobní dojem je totiž také velice důležitý.  

Jakou službu si mám vybrat?

Když už mám vybranou realitní firmu, měl bych se zaměřit na jejich produkty. Naprostá většina správcovských firem nabízí dvě správcovské služby. U nás v BYTY Západ, s.r.o. je obchodně nazýváme Správa pronájmů a Garantovaný nájem. A jaké jsou tedy hlavní rozdíly?

  • Správa pronájmů je produkt, kdy vlastník nemovitosti pověří správcovskou firmu zastupováním ve veškerých jednáních s nájemcem, ale i se subjekty, se kterými nájemce přichází do styku v souvislosti s pronájmem bytu. Vlastník bytu se tedy o nic nestará, pouze inkasuje předem dohodnutý nájem, který je ponížen o odměnu 9% z příchozího nájmu. V případě, že byt není pronajatý a nehradí se nájem, nehradí se ani odměna správci.  
  • Garantovaný nájem spočívá v tom, že si správcovská firma od vlastníka nemovitost rovnou pronajme za určitou dohodnutou cenu a byt pak s určitým ziskem, většinou 15-20% pronajme dál, nějakému nájemci, právně se jedná o podnájem. Vlastníkovi tedy nájemné hradí přímo realitní kancelář a vlastník tak má garantováno, že mu vždy přijde na účet domluvená částka. Výše pronájmu mezi vlastníkem a realitní kanceláří je stanovena dohodou obou stran a záleží především na lokalitě a povaze pronajímané nemovitosti.

Finančně se tedy vlastníkovi vždy více vyplatí Správa pronájmů. Šance, že byt zůstane neobsazen je navíc, především v Praze, velmi malá. Motivací realitní kanceláře i vlastníka totiž je, aby byl investiční byt pronajatý. Byť ne vždy za každou cenu. A i to je rozdíl mezi kvalitní správcovskou firmou a tou nekvalitní.