Povinnosti vlastníka bytového domu

Pokud vlastníte bytový dům o více či méně bytech, máte jakožto vlastník povinnosti, které z vlastnictví bytového domu vyplývají. Pojďme se podívat na to jaké.

Koupě nemovitosti se stala za poslední cca. dvě desetiletí velice vhodnou a jistou investicí. Mnoho investorů se pak nespokojilo s jedním nebo dvěma byty, ale pořídili si rovnou činžovní bytový dům. V těchto investicích je určitý rozdíl a jak už to bývá, obojí má své výhody i nevýhody. Pojďme se podívat na to, co všechno musíte zajistit, abyste svou nemovitost mohli v klidu pronajímat.

Povinnosti vlastníka bytu

Na začátku si pojďme připomenout, jaké povinnosti má vlastník bytové jednotky nebo třeba i budget více bytů v rámci jednoho bytového domu. Kromě obecných povinností, jako je udržovat svůj byt a společné prostory ve stavu způsobilém, je vlastník povinen respektovat rozhodnutí SVJ, hradit poplatky za správu bytu a platit fond oprav. Pakliže jednotlivé byty vlastník dále pronajímá, musí řešit spoustu dalších záležitostí souvisejících s pronájmem, především obstarání vhodných nájemců, právní ukončení nájemců předešlých, úklid nebo výmalbu bytů, vyúčtování služeb a energií, ale také různé konflikty soužití v domě, vymáhání neuhrazeného nájmu, či různé opravy nebo havárie. Více k této problematice a k tomu, jak řešit pronájem Vašeho bytu bez starostí naleznete v našem článku Správa nájmu bytu. 

Výhody vlastníka bytového domu

V bytovém domě, který má jediného majitele takřka s jistotou nebude existovat společenství vlastníků, které ze zákona vzniká u minimálně pěti různých vlastníků bytů v jedné budově. Hlavní výhoda tedy spočívá v tom, že neexistuje kolektivní rozhodování a vlastník celého bytového domu si rozhoduje zcela sám, zda např. opraví střechu, nebo zda do jednotlivých bytů osadí podružné vodoměry. Zkrátka je sám svým pánem a dům a byty v něm plně ovládá. Stejně jako vlastník bytu má při pronájmu obdobné starosti, tedy zajištění slušného nájemce, kterému musí pravidelně řešit vyúčtování služeb, přepisovat energie, kontrolovat platby nájmu a služeb a celkově s nájemcem poměrně často komunikovat. V tom se tedy povinnosti vlastníka bytové jednotky od vlastníka bytového domu nijak neliší. Oba navíc mají podobné daňové povinnosti.

A co ty povinnosti?

Co tedy musí ještě navíc řešit na první pohled spokojený vlastník bytové domu? Jsou to zejména revize a kontroly, aby byla splněna jak zákonná povinnost, tak i zajištěna ochrana jeho i cizího majetku. Za zanedbání kontrol a způsobení škod na majetku či zdraví cizích osob je odpovědný majitel bytového domu a v případě zanedbání těchto povinností a shledání viny hrozí vlastníku bytového domu minimálně vysoký finanční postih.

A o jaké revize se zejména jedná? Především jsou to elektrická zařízení a rozvody elektřiny. Dále plyn a plynová zařízení, u kterých v případě zanedbání a havárie hrozí fatální důsledky. Dále komín a spalinové cesty, v případě kotle na tuhá paliva i tento podléhá pravidelné kontrole. Další povinnou a kontrolovanou položkou je hromosvod a neméně důležitá je samozřejmě i požární bezpečnost. Pokud je v domě instalován výtah, i zde jsou povinné provozní a odborné prohlídky, spolu s odbornou zkouškou či inspekční prohlídkou. Jako poslední uvádíme kontrolu tlakových zařízení.

Všechny revize musí samozřejmě provádět odpovědný pracovník, který má příslušná oprávnění tyto kontroly, resp. revize provádět. U všech uvedených zařízení je nutné dodržovat různé intervaly, které je nutné hlídat dle příslušných vyhlášek. Všechny uvedené a povinné kontroly, chcete-li revize, se totiž řídí příslušnými platnými normami, ve kterých není úplně jednoduché se zorientovat. Důležitá informace je, že právní odpovědnost za nesplněné povinnosti jde vždy za vlastníkem nemovitosti.

Je třeba zdůraznit, že naprostou většinu výše uvedených povinností za vlastníka bytové jednotky řeší Společenství vlastníků (SVJ), resp. výbor či předseda SVJ. Oproti tomu vlastník bytového domu musí na toto pamatovat a řešit zcela sám veškeré povinnosti, které jinde řeší hned několik lidí.   

A co když chci pronajímat bez starostí?

Společnost BYTY Západ, s.r.o. pomáhá majitelům bytových domů již 15 let a řeší za ně nejen pronájem investičních bytů s garantovaným nájmem v domě, ale také všechny povinnosti s vlastnictvím bytového domu související. Vlastník má přístup do online systému, kde si kromě jiného může kontrolovat obsazenost jednotlivých bytů, výši nájmů a jejich pravidelné navyšování o inflaci, úklid bytového domu, vyúčtování služeb a právě i jednotlivé revizní zkoušky, případné drobné opravy, atd. Služba je hrazena procentem (7-9%) z inkasovaného nájmu. A mnozí majitelé bytových domů nebo i většího počtu bytů službu správa pronájmů využívá. Váží si totiž svého času a vědí, že jejich nemovitost je v naší správě v bezpečí.