Správa pronájmu, garantovaný nájem

Fungujeme v roli bedlivého a přísného pronajímatele, který se s veškerou péčí stará o nemovitost vlastníka, jenž se o svou investici z různých důvodů nemůže nebo nechce starat. V případě zájmu nabízíme také službu Garantovaný nájem, která Vám zajistí stálé platby nájmu bez ohledu na obsazenost bytu.

Správa pronájmu a garantovaný nájem v Plzni

Správa pronájmu, garantovaný nájem, jaká je cena? A co všechno získám?

Produkt Správa pronájmu je zpoplatněn částkou odpovídající odhadem 9% z nájmu vaší nemovitosti každý měsíc. Garantovaný nájem Vás bude stát jen 15% z měsíčního nájmu vaší nemovitosti. Výše nájmu je pochopitelně na domluvě s vámi.

 • určeno majitelům především bytů, kteří se o své nemovitosti nechtějí nebo nemohou starat
 • správa nemovitostí především v Plzni a okolí
 • vybereme vhodného nájemce dle vašich kritérií, organizujeme prohlídky nemovitosti  
 • zastupujeme vás při jednání s nájemcem, poskytujeme nadstandardní realitní činnost
 • lustrujeme vybraného nájemce v registrech dlužníků, v databázi Policie ČR, apod.
 • připravíme a uzavřeme za vás nájemní smlouvu a to dle pokynů majitele pronajímané nemovitosti
 • předáme nemovitost nájemci, včetně sepsání protokolu zachycujícím stav nemovitosti
 • zajistíme a uchováme kompletní fotodokumentaci  spojenou s videozáznamem nemovitosti
 • pravidelně informujeme majitele nemovitosti o průběhu nájmu písemnou formou
 • kontrolní prohlídky pronajímané nemovitosti konáme 2x ročně, poskytneme referenci majiteli
 • technická prohlídku nemovitosti ve smyslu předejití případným majetkovým újmám konáme 1x ročně
 • řešíme možné problémy či spory s nájemcem 
 • kontrolujeme platby a řešíme neuhrazená nájemní plnění
 • dle domluvy každoročně průběžně navyšujeme nájem o inflaci, dle uzavřené smlouvy
 • v případě obměny nájemce zajistíme profesionální úklid nemovitosti zdarma
 • běžná údržba bytu, zajištění drobných oprav bytu v průběhu nájmu i mimo něj
 • uklízíme nemovitosti pro další nájemce, jako extra službu můžeme zajistit výmalbu
 • jednáme s orgány SVJ, či s dodavateli energií a služeb týkající se přepisů energií a vyúčtování
 • poskytujeme ekonomické a daňové poradenství, právní servis a právní poradenství, vše konzultujeme s naší advokátní a daňovou kanceláří
 • řešíme 24/7 nenadálé situace, havárie, apod.
 • zajistíme vyúčtování služeb a energií, připravíme podklady pro roční vyúčtování

735 505 735 sprava@bytyzapad.cz