Správa pronájmu bytů či celých bytových domů, jak to probíhá?

Fungujeme za Vás v roli bedlivého a přísného pronajímatele, který se s veškerou péčí stará o nemovitost vlastníka, jenž se o svou investici nemůže nebo nechce starat.

Správa pronájmu a garantovaný nájem v Plzni

Správa pronájmu bytu nebo garantovaný nájem. My se staráme, Vy inkasujete nájemné.

Jaká je cena?

 • Správa pronájmu je zpoplatněna částkou 9% z nájmu vaší nemovitosti
 • Odměnu nárokujeme pouze pakliže je nemovitost pronajatá a je řádně hrazen nájem
 • Garantovaný nájem je domlouván individuálně, výše nájmu je také určena domluvou

Jak to celé funguje?

Společně se sejdeme, zkonzultujeme Vaše představy a vše podstatné týkající se pronajímané nemovitosti, abychom měli kompletní informace. Podepíšeme smlouvu o správě a plnou moc – dokumenty potřebné k bezstarostnému výkonu správy.

Od této chvíle se staráme za Vás již my…  Vy si užijte dovolenou od starostí s pronájmem!

Jak to celé funguje?

Co všechno zařídíme?

 • Nájemce uzavírá smlouvu s námi, takže komunikuje zase jen s námi a v případě jakýchkoliv problémů se obrací na nás. Řešíme s ním veškeré opravy, havárie, odečty, vyúčtování služeb, kopie klíčů, opožděné platby nájmu, stížnosti, atd. 

 • Předáme nemovitost nájemci včetně detailního protokolu korespondujícího s aktuálním stavem nemovitosti v okamžiku předání, včetně 360° panoramatického snímku každé místnosti, který uchováme pro pozdější  potřeby. 

 • Kontrolujeme platby a odhalujeme neuhrazená nájemní plnění – preventivně včas řešíme neplatiče. Komunikujeme za vás se Společenstvím vlastníků bytových jednotek, s dodavateli energií a služeb a všemi dalšími subjekty.

 • Jednáme s orgány SVJ či správcem bytového domu ohledně předpisu služeb či hlášení počtu osob v domácnosti, komunikujeme s ostatními orgány (Cizinecká policie, Úřad práce apod.), zajišťujeme pravidelné revize

 • Provádíme kontrolní prohlídky pronajímané nemovitosti 2x ročně, jako prevenci proti případným škodám na majetku. Veškeré info k bytu, vč. přehledu plateb, fotek či smluv máte diskrétně k dispozici v naší klientské zóně

 • Zajistíme údržbu bytu, drobné opravy v průběhu nájmu i mimo něj, řešíme 24/7 nenadálé situace a operativní záležitosti. V případě ukončení nájmu uklidíme byt pro nové nájemce, jako extra službu můžeme zajistit výmalbu.

Co všechno získáte?

 • Byt Vám v rámci našich služeb zdarma a profesionálně uklidíme a perfektně připravíme k pronájmu, tak aby zaujal co nejvíce zájemců.

 • Pořídíme profesionální fotodokumentaci nemovitosti, vč. jedinečných 360° panoramatických snímků zachycujících každou část Vašeho bytu.

 • Předcházíme budoucím problémům a proto klademe maximální důraz na výběr vhodného nájemce. Důkladná selekce je pro nás důležitá.

 • Prověříme nájemce peněžních registrech, odhalujeme možné exekuce, insolvence a vyhýbáme se nájemcům se špatnou platební morálkou. 

 • Připravíme nájemní smlouvu, doplníme Vaše případné požadavky a poté ji s Vaším souhlasem uzavřeme, již bez Vaší účasti. 

 • Vyřídíme pojištění domácnosti, aby Vaše nemovitost byla kompletně chráněna, spolupracujeme s interním finančním poradcem, tudíž máme vše pod kontrolou.

735 505 735 sprava@bytyzapad.cz