Správa bytových domů

Profesionálně se postaráme o celkovou ekonomickou i technickou agendu Vašeho domu a s tím souvisejících povinností dle platných právních a daňových předpisů.

Profesionální správa bytových domů

Jak funguje privátní správa bytových domů?

Správa bytových domů a její výhody

 • určena společenstvím vlastníků bytových jednotek
 • vedení účetnictví v souladu s platnou legislativou
 • příprava podkladů nutných pro roční vyúčtování služeb s platnou legislativou
 • privátní správa bytových domů v Plzni a okolí
 • zpráva o hospodaření společenství
 • vedení evidence bytových jednotek – evidence vlastníků
 • vyhotovení předpisů a řádných záloh
 • roční zúčtování záloh včetně jejich kontroly a následné vymáhání dlužníků
 • zajišťujeme vyplácení vyúčtovaných přeplatků a také účinné vymáhání nedoplatků z vyúčtování plynoucích
 • účetní  doklady, účetní záznamy a účetní knihy, které se vztahují  ke spravovanému majetku, jsou pověřeným zástupcům vlastníků kdykoliv  k nahlédnutí
 • evidence a pomoc při pojistné události
 • daň z nemovitosti atd.
 • vstupní technická prohlídka domu
 • evidence revizí a vyhotovení návrhu a plánu na jejich odborného provedení
 • evidence zařízení a sledování platnosti revizí
 • pomoc a poradenství s opravami, kontrola zakázek
 • zajištění běžné správy domu atd.
 • dále pomoc s konáním shromážděním, mzdová a personální agenda (statutární orgány, zaměstnanci), SIPO, právní servis advokáta – vymáhání dluhů, právní spory v oblasti nemovitostí a další služby
 • klientům poskytujeme také služeb úklidu, díky čemuž nemusíte řešit další starosti spojené s údržbou nemovitostí
 • v   případě připomínek k úklidu kontaktujete přímo vedení firmy na   speciální e-mailové adrese, reakci obdržíte do jednoho pracovního dne
 • zajistíme důležité pojištění odpovědnosti statutárních orgánů, možnost využití tzv. profesionálního předsedy

735 505 735 sprava@bytyzapad.cz