Správa bytových domů

Co zahrnuje termín správa bytového domu? Jaké otázky si pokládat při výběru správce? A na co si dát pozor? Cena není vždy prioritou, důležitý je také osobní přístup.

Zajímejte se hned od počátku

Manželé Důvěřiví se rozhodli koupit byt ve starší bytové zástavbě v Plzni. Při koupi řešili zejména polohu nemovitosti, dopravní dostupnost a celkovou občanskou vybavenost okolí. Řešit další aspekty, jako jsou funkční sousedské vztahy, či jakým způsobem funguje správa domu, správce či společenství vlastníků aj., jim nepřišlo v danou chvíli příliš podstatné. Po nastěhování se začali zajímat o platby do fondu oprav a jak funguje celé společenství a správa domu.

Předsedu společenství, výbor i správce manželé několikrát kontaktovali, nicméně výsledkem byl pouze evidenční list a sdělení od výboru, že správce bytového domu svoji práci dělá dobře, nemá na takové požadavky čas a pracuje za poměrně nízké ceny. K dalším činnostem není kompetentní, navíc se jedná o nadstandartní služby, které by byly jinak zpoplatněny.

Je to opravdu tak důležité?

Ano. Na uvedeném případu jsme zjistili zejména následující:

Prioritou při výběru správce není jen cena, ale zejména osobní přístup a rozsah služeb, které Vám může privátní správce bytového domu nabídnout. 

Jak rozeznat kvalitního privátního správce domu?

Co se týká výběru privátního správce, měli bychom hledat nejen správce, který vykonává standardní ekonomickou a technickou správu, ale nabízí i další služby nad rámec běžných požadavků, aby správa byla co možná nejefektivnější a aby každý telefonát, otázka, či banální požadavek od společenství nebyl privátním správcem fakturován. 

Co mohu získat navíc?

Tento segment nazýváme facility management a firmy, které toto zajišťují, jsou více flexibilnější a mohou nabídnout pomoc např. při pojištění domu, bankovních služeb, dále organizační podporu, výběr i řízení navazujících služeb a dodavatelů jako je svoz odpadu, úklidové služby společných prostor atd. Dále se jedná o právní a legislativní podporu, kdy správce zajistí základní konzultace právních vztahů zejména ohledně svolání schůze shromáždění, hlasování či platnost usnesení přijatých na schůzi shromáždění společenství bytových jednotek nebo kontrolu smluvních dokumentů zahrnující sledování legislativních změn. Případně je správce bytového domu schopen zajistit změnu zápisu na příslušném rejstříkovém soudu.

Jednou z plzeňských správcovských společností, je i společnost BYTY Západ, s.r.o, kde se k problematice vyjádřila Mgr. Markéta Vrchotová: „Správa bytových domů byla logickým vyústěním našich dalších činností. Vzhledem k tomu, že se zabýváme i správou pronájmů jednotlivých bytů, začali se na nás obracet klienti ohledně správy celého bytového domu. Při naší práci klademe důraz především na osobní přístup, spokojenost klienta, úsporu nákladů a v neposlední řadě na požadavky a potřeby jednotlivých nemovitostí. V rámci facility managementu máme zasmluvněny kvalifikované společnosti a pracovníky, kteří s námi dlouhodobě spolupracují a s jejichž výsledky jsme maximálně spokojení.“
 

Ten „pravý“ správce    

A jak tedy vybrat správně? Při výběru nehleďte pouze na cenu – nejlevnější neznamená vždy nejefektivnější řešení, dále je důležitá specifikace rozsahu správy – je důležité jasně specifikovat, co se očekává od správce, zda postačuje jen vedení účetnictví, nebo jsou poptávány i další činnosti jako zajištění dodavatelských smluv, organizování schůzí, právní poradenství. Zda na další povinnosti týkající se správy domu postačuje statutární orgán případně jiní vlastníci v rámci vlastní angažovanosti, a na co je lepší profesionál. Ve většině případů, kdy má bytový dům více bytových jednotek, je lepší se svěřit do rukou zkušených odborníků a ušetřit tak nejen čas, ale i peníze.