Správa bytových domů, správa nemovitostí

Poskytujeme komplexní služby v oboru správy nemovitých věcí a to zejména v Plzni a okolí. Nabízíme ekonomickou a technickou správu bytových domů. Dále pronajímáme vlastníkům jejich investiční nemovitosti a s pečlivostí řádného hospodáře je spravujeme. Naši správu podporujeme úklidem spravovaných nemovitostí.

Správa bytových domů

Profesionálně se postaráme o celkovou ekonomickou i technickou agendu Vašeho domu a s tím souvisejících povinností dle platných právních a daňových předpisů.

Řešíme problémy

Námi spravované nemovitosti jsou trvale pod dohledem jednotlivých odborníků, dohlížíme na veškerá technická zařízení a v případě problému máme sjednanou 24/7 pohotovost.

Proč svěřit správu vaší nemovitosti právě nám

 • Nejdříve se společně sejdeme, sdělíme si vzájemné představy a požadavky, poté vám předložíme cenovou kalkulaci správy 

 • Každý měsíc kontrolujeme povinné platby, upozorňujeme na zpožděné či neuskutečněné platby

 • Naši pracovníci Vám budou kdykoliv k dispozici a zodpoví všechny Vaše dotazy a to vždy maximálně do dvou pracovních dní

 • Postaráme se kompletně o veškerou ekonomickou či technickou administrativu spojenou s vaší nemovitostí

 • Díky pravidelným kontrolám technického stavu předcházíme nepříjemným situacím

 • Spolupracujeme pouze s kvalifikovanými a prověřenými odborníky z daného oboru, technické problémy řešíme okamžitě

 • Spravované nemovitosti pravidelně uklízíme jako službu pro klienta, tzn. že úklid je buď zdarma nebo pouze za náklad s úklidem spojený

 • Námi poskytované služby si můžete přizpůsobit svým potřebám, platíte jen za to, co opravdu potřebujete

 • Zpracujeme účetnictví SVJ a zajistíme zpracování přijatých a vydaných dokladů, vč. evidence majetku, pojistných událostí, apod. 

A zde v hlavních bodech...

Privátní správa bytových domů

 • určena společenstvím vlastníků bytových jednotek
 • vedení účetnictví v souladu s platnou legislativou
 • příprava podkladů nutných pro roční vyúčtování služeb s platnou legislativou
 • privátní správa bytových domů v Plzni a okolí
 • zpráva o hospodaření společenství
 • vedení evidence bytových jednotek – evidence vlastníků
 • vyhotovení předpisů a řádných záloh
 • roční zúčtování záloh včetně jejich kontroly a následné vymáhání dlužníků
 • zajišťujeme vyplácení vyúčtovaných přeplatků a také účinné vymáhání nedoplatků z vyúčtování plynoucích
 • účetní doklady, účetní záznamy a účetní knihy, které se vztahují ke spravovanému majetku, jsou pověřeným zástupcům vlastníků kdykoliv k nahlédnutí
 • evidence a pomoc při pojistné události
 • daň z nemovitosti atd.
 • vstupní technická prohlídka domu
 • evidence revizí a vyhotovení návrhu a plánu na jejich odborného provedení
 • evidence zařízení a sledování platnosti revizí
 • pomoc a poradenství s opravami, kontrola zakázek
 • zajištění běžné správy domu atd.
 • dále pomoc s konáním shromážděním, mzdová a personální agenda (statutární orgány, zaměstnanci), SIPO, právní servis advokáta – vymáhání dluhů, právní spory v oblasti nemovitostí a další služby
 • klientům poskytujeme také služeb úklidu, díky čemuž nemusíte řešit další starosti spojené s údržbou nemovitostí
 • v případě připomínek k úklidu kontaktujete přímo vedení firmy na speciální e-mailové adrese, reakci obdržíte do jednoho pracovního dne
 • zajistíme důležité pojištění odpovědnosti statutárních orgánů, možnost využití tzv. profesionálního předsedy

Správa vaší nemovitosti

 • určena majitelům především bytů, kteří se o své nemovitosti nechtějí nebo nemohou starat
 • správa nemovitostí především v Plzni a okolí
 • vybereme vhodného nájemce dle vašich kritérií, organizujeme prohlídky nemovitosti  
 • zastupujeme vás při jednání s nájemcem, poskytujeme nadstandardní realitní činnost
 • lustrujeme vybraného nájemce v registrech dlužníků, v databázi Policie ČR, apod.
 • připravíme a uzavřeme za vás nájemní smlouvu a to dle pokynů majitele pronajímané nemovitosti
 • předáme nemovitost nájemci, včetně sepsání protokolu zachycujícím stav nemovitosti
 • zajistíme a uchováme kompletní fotodokumentaci  spojenou s videozáznamem nemovitosti
 • pravidelně informujeme majitele nemovitosti o průběhu nájmu písemnou formou
 • kontrolní prohlídky pronajímané nemovitosti konáme 2x ročně, poskytneme referenci majiteli
 • technická prohlídku nemovitosti ve smyslu předejití případným majetkovým újmám konáme 1x ročně
 • řešíme možné problémy či spory s nájemcem 
 • kontrolujeme platby a řešíme neuhrazená nájemní plnění
 • dle domluvy každoročně průběžně navyšujeme nájem o inflaci, dle uzavřené smlouvy
 • v případě obměny nájemce zajistíme profesionální úklid nemovitosti zdarma
 • běžná údržba bytu, zajištění drobných oprav bytu v průběhu nájmu i mimo něj
 • jednáme s orgány SVJ, či s dodavateli energií a služeb týkající se přepisů energií a vyúčtování
 • poskytujeme ekonomické a daňové poradenství, právní servis a právní poradenství, vše konzultujeme s naší advokátní a daňovou kanceláří
 • řešíme 24/7 nenadálé situace, havárie, apod.
 • zajistíme vyúčtování služeb a energií, připravíme podklady pro roční vyúčtování

735 505 735 sprava@bytyzapad.cz