Výkon správy nemovitých věcí

Poskytujeme komplexní služby v oboru správy nemovitých věcí. Za rozumnou cenu nabízíme ekonomickou i technickou správu bytových domů.

Ekonomická správa

Profesionálně se postaráme o celkovou agendu Vašeho domu a s tím souvisejícího účetnictví dle platných právních a daňových předpisů.

Technická správa

Pod dohledem odborníka dohlížíme na veškerá technická zařízení ve Vašem domě, zajistíme potřebné revize včetně evidence, aby byl Váš dům bezpečný.

Proč nám svěřit správu svého domu?

 • Postaráme se pečlivě o veškerou administrativu spojenou s Vaší nemovitostí

 • Každý měsíc kontrolujeme platby od všech vlastníků, upozorňujeme na zpožděné platby

 • Naši pracovníci Vám budou kdykoliv k dispozici a zodpoví všechny Vaše dotazy

 • Pomůžeme s jakýmkoliv pojištěním a následně jsme nápomocni při případných pojistných událostech

 • Díky pravidelným kontrolám technického stavu předcházíme nepříjemným situacím

 • Spolupracujeme pouze s kvalifikovanými a prověřenými odborníky

 • Zpracujeme účetnictví a zajistíme zpracování přijatých a vydaných dokladů, vč. evidence majetku

 • Námi poskytované služby si můžete přizpůsobit svým potřebám, platíte jen za to, co opravdu potřebujete

 • Zajistíme Vám úklid společných prostor vašeho domu a to za výhodných finančních podmínek

Chcete o našich službách vědět víc?

Ekonomická správa

 • vedení účetnictví v souladu s platnou legislativou
 • příprava podkladů nutných pro roční vyúčtování služeb s platnou legislativou
 • zpráva o hospodaření
 • vedení evidence bytových jednotek – evidence vlastníků
 • vyhotovení předpisů a řádných záloh
 • roční zúčtování záloh včetně jejich kontroly a následné vymáhání dlužníků
 • zajišťujeme vyplácení vyúčtovaných přeplatků a také účinné vymáhání nedoplatků z vyúčtování plynoucích
 • účetní doklady, účetní záznamy a účetní knihy, které se vztahují ke spravovanému majetku, jsou pověřeným zástupcům vlastníků kdykoliv k nahlédnutí
 • evidence a pomoc při pojistné události
 • daň z nemovitosti atd.

Technická správa

 • vstupní technická prohlídka domu
 • evidence revizí a vyhotovení návrhu a plánu na jejich odborného provedení
 • evidence zařízení a sledování platnosti revizí
 • pomoc a poradenství s opravami, kontrola zakázek
 • zajištění běžné správy domu atd.
 • dále pomoc s konáním shromážděním, mzdová a personální agenda (statutární orgány, zaměstnanci), SIPO, právní servis zkušeného advokáta – vymáhání dluhů, právní spory v oblasti nemovitostí a další služby
 • klientům poskytujeme také možnost využít služeb úklidu, díky čemuž nemusíte řešit další starosti spojené s údržbou nemovitostí. Ušetříte čas i peníze.
 • v případě připomínek k úklidu kontaktujete přímo vedení firmy na speciální e-mailové adrese, reakci obdržíte do jednoho pracovního dne

735 505 735 sprava@bytyzapad.cz