Spravujeme nemovitosti

Poskytujeme komplexní služby v oboru správy nemovitostí, nabízíme ekonomickou i technickou správu zejména bytovým domům. Za rozumnou cenu se přizpůsobíme Vašim individuálním požadavkům.

Ekonomická správa

Profesionálně se postaráme o celkovou agendu Vašeho domu a s tím související účetnictví dle platných právních a daňových předpisů.

Technická správa

Pod dohledem odborníka dohlížíme na veškerá technická zařízení ve Vašem domě a zajistíme potřebné revize včetně evidence, aby byl Váš dům bezpečný.

Proč nám svěřit správu svého domu?

 • Postaráme se o veškerou administrativu spojenou s Vaší nemovitostí.

 • Každý měsíc kontrolujeme platby od všech vlastníků.

 • Naši pracovníci Vám budou kdykoliv k dispozici a zodpoví všechny Vaše dotazy.

 • Pomůžeme s jakýmkoliv pojištěním a následně jsme nápomocni i při případných pojistných událostech.

 • Díky pravidelným kontrolám technického stavu předcházíme nepříjemným situacím.

 • Spolupracujeme pouze s kvalifikovanými a certifikovanými odborníky.

 • Zpracujeme účetnictví a zajistíme zpracování přijatých a vydaných dokladů, kontrolu plateb, přehledy závazků a pohledávek, evidenci majetku, DPH, daňová přiznání, silniční a jiné daně.

 • Námi poskytované služby si můžete přizpůsobit svým potřebám. Platíte jen za to, co opravdu potřebujete.

Chcete o našich službách vědět víc?

Ekonomická správa

 • vedení účetnictví v souladu s platnou legislativou
 • příprava podkladů nutných pro roční vyúčtování služeb s platnou legislativou
 • zpráva o hospodaření
 • vedení evidence bytových jednotek – evidence vlastníků
 • vyhotovení předpisů a řádných záloh
 • roční zúčtování záloh včetně jejich kontroly a následné vymáhání dlužníků
 • zajišťujeme vyplácení vyúčtovaných přeplatků a také účinné vymáhání nedoplatků z vyúčtování plynoucích
 • účetní doklady, účetní záznamy a účetní knihy, které se vztahují ke spravovanému majetku, jsou pověřeným zástupcům vlastníků kdykoliv k nahlédnutí
 • evidence a pomoc při pojistné události
 • daň z nemovitosti atd.

Technická správa

 • vstupní technická prohlídka domu
 • evidence revizí a vyhotovení návrhu a plánu na jejich odborného provedení
 • evidence zařízení a sledování platnosti revizí
 • pomoc a poradenství s opravami, kontrola zakázek
 • zajištění běžné správy domu atd.
 • dále pomoc s konáním shromážděním, mzdová a personální agenda (statutární orgány, zaměstnanci), SIPO, právní servis zkušeného advokáta – vymáhání dluhů, právní spory v oblasti nemovitostí a další služby
 • klientům poskytujeme také možnost využít služeb úklidu, díky čemuž nemusíte řešit další starosti spojené s údržbou nemovitostí. Ušetříte čas i peníze.
 • v případě připomínek k úklidu kontaktujete přímo vedení firmy na speciální e-mailové adrese, reakci obdržíte do jednoho pracovního dne

735 505 735 sprava@bytyzapad.cz